Pohřeb probíhal jako na drátku, vše bylo dokonale připraveno a zorganizováno. Problémy nastaly teprve ve chvíli, kdy se smuteční hosté odebrali do kostela. Tam se totiž majitel pohřební služby přiblížil k Pierrovi, synovi nebožtíka, a svěřil se mu, že se vyskytlo jisté nedopatření. "Hrobníci zapomněli vykopat jámu," zašeptal zmatený majitel.

Hrobu se dočkal

Vypuklo hotové zděšení a panika. Správci hřbitova svou nevykonanou práci vysvětlili tím, že jim ve faxu došel papír, tudíž se nedozvěděli, že se nějaký pohřeb vůbec měl konat. Napadlo je tedy, že by si pozůstalí mohli rakev vzít na chvíli s sebou na připravenou zahradní recepci. Po dvou hodinách dohadování však hrobníci hrob vykopali a kolem šesté hodiny večerní se Henry konečně připojil ke své choti, která zemřela již před několika lety.