Mehmed Mujanovič listu uvedl, že byl naprosto ohromen, když uviděl pohled odeslaný z Jeddahu v červnu v roce 1989. Mujanovič nelenil a ihned zatelefonoval odesílateli, aby mu oznámil, že jeho lístek konečně došel.

Důchodce bude pátrat po důvodech, které zásilku opozdily. Bosenskou poštu požádá, aby mu nedopatření vysvětlila.

Další pohlednice, kterou stejný odesílatel přibližně v téže době z Jeddahu poslal, měla rovněž patnáctileté zpoždění. Její adresát je však již dva roky po smrti.