Hlubší části Tichého oceánu se proto začínají ohřívat až patnáctkrát rychleji než za posledních 10 000 let.

Studie byla založena na zkoumání sedimentů na dně oceánu a jejich následném chemickém rozboru. Zjištěné výsledky vedou vědce k domněnce, že zpomalení globálního oteplování je způsobeno právě tímto jevem.

Samotné teplo pochází z atmosféry, která je s oceánem úzce propojena.

„Asi jsme podcenili efektivitu oceánů v pohlcování tepla. Může nám to koupit trochu času. Ale kolik? Rozhodně to však klimatické změny nezastaví,“ řekl profesor Yair Rosenthal z Univerzity v New Jersey.