Většina odborníků považuje život na Venuši za nemožný. Atmosférický tlak na jejím povrchu je 90krát větší než na Zemi a vládne tam žár kolem 480 stupňů Celsia.

Geolog a jeho kolegové zveřejnili již v roce 2002 teorii o možné přítomnosti mikroorganismů v sirnatých oblacích planety, kde jsou mírnější teploty: 50 až 70 stupňů. Kromě toho badatelé poukázali na to, že složení atmosféry Venuše si lze jen těžko představit bez mikrobů.

Silné ultrafialové záření platilo dosud za hlavní překážku života i v atmosféře planety, která nemá ozónovou ochrannou vrstvu a skládá se hlavně z dusíku a oxidu uhličitého.

Nyní však vědci předložili další argument pro případný život. Tým v časopise Astrobiology napsal, že úlohu filtru mohou plnit určité molekuly síry - spojení osmi atomů síry podle nich absorbuje ultrafialové záření a převádí je na neškodné viditelné světlo. Vyvozují to ze zkoumání světla planety. Chybějící vodu prý mohou mikrobi získávat ze sloučenin vodíku a síry v atmosféře.

Schulze-Makuch věří, že příští mise na Venuši se zaměří také na hledání života. Poukazuje při tom na skutečnost, že při misích v 60. a 70. letech se ještě nic nevědělo o životě na Zemi v extrémních podmínkách, například v horkých pramenech nebo v hlubokých vrstvách. Nyní by se měly plánovat mise k Venuši s úkolem pátrat po známkách života v její atmosféře.