Netradiční akci vymyslela společnost Town Center Car Parks (TCCP). Chtěla kompenzovat emise produkované automobily, jež přijíždějí na její parkoviště. Kaštany budou odevzdány místní ekologické organizaci Hetchell Wood Nature Reserve, která poté vysadí nové stromy.

Jeden kaštan má hodnotu 20 pencí (asi šest korun) a celkem jimi mohl řidič zaplatit parkování v ceně nejvýše 10 liber. Na jednu hodinu placeného stání byly potřeba čtyři.

Společnost TCCP jich od pondělí do pátku vybrala 1500, což přimělo představitele firmy program prodloužit.

„Díval jsem se na to, kolik jsme vybrali kaštanů, a je to mnohem víc, než jsme předpokládali. Původně měl projekt trvat pouze týden, ale teď ho rozhodně chceme prodloužit,“ řekl Ben Ziff ze společnosti TCCP.

„Kaštany byly dříve neodmyslitelně spjaty s podzimními dětskými hrami. S naším upadajícím vztahem k přírodě se od toho ale bohužel upustilo,“ řekl Jonathan Leadley ze společnosti Yorkshire Wildlife Trust a dodal, že tento trochu střelený nápad snad pomůže zviditelnit místní lesy a získat alespoň nějaké finance na péči o ně.