Skupinka se zastavila na břehu několik metrů nad řekou a nakoupeným masem začali všichni přátelé krmit krokodýly. Ruiz ovšem slezl blíže k vodě, zhruba na vzdálenost jednoho metru, aby mohl udělat lepší a kvalitnější snímek.

Jeho zaujetí jedním z krokodýlů se mu téměř stalo osudným. Na dosah ruky se po jeho pravém boku objevil velký krokodýl, kterého si Antonio Ruiz vůbec nevšiml. Přežil jenom díky svým přátelům, kteří ho křikem upozornili na smrtelné nebezpečí.

Pan Ruiz unikl smrti skutečně o vlásek. Poté, co spatřil krokodýla, v šoku uskočil, čímž si zachránil život. Velký krokodýl totiž v tu samou chvíli vyrazil z vody za ním. Odlákali ho duchapřítomní přátelé, kteří po krokodýlu začali házet maso, aby ho od Ruize odlákali.

Krmení velkých krokodýlů u města Rio Tarcoles je jednou z nejzajímavějších turistických atrakcí.

Video

Krmení krokodýla u Rio Tarcoles