„Zrovna prošetřujeme neúmyslnou ztrátu whisky v naší palírně v Dumbartonu, k níž mělo dojít 26. února. Nějaký alkohol byl omylem vypuštěn do veřejné kanalizace. Určitě nedošlo k úniku alkoholu do řeky Leven nebo jiného místního vodního zdroje,“ uvedl mluvčí společnosti Chivas Brothers.

K nehodě došlo během noční směny při čištění vybavení. Místo špinavé vody vypustili zaměstnanci do odpadního systému alkohol.

„Náš personál si byl vědom problému a už pracoval na zjištění jeho zdroje, když v tom jsme byli kontaktováni destilérkou. Naši specialisté už navštívili palírnu, aby měli přehled o vyšetřování,“ řekl mluvčí čistíren.