Video ukazuje obraz kyjevské ulice, na níž se neděje nic zásadního. Z jednoho z domů vychází žena středního věku a chystá se vyhodit odpadky do kontejneru. Opodál stojícímu stromu, který působí jako neškodná součást exteriéru pevně zakotvená v zemi, nevěnuje žádnou pozornost.

Kmen se ovšem z ničeho nic začal nekontrolovatelně řítit k zemi a masiv dřeva dopadl přímo na opodál stojící kontejnery, přesně do míst, kde procházela nic netušící žena. Při pádu s sebou strom strhl i elektrické vedení.

Žena měla obrovské štěstí, že v tu chvíli nestála o pár centimetrů dál. Je pravděpodobné, že by utrpěla minimálně těžká zranění.

Její následná reakce nicméně byla zcela chladnokrevná. Po infarktovém zážitku (alespoň pro běžného člověka) si upravila vlasy a jakoby nic pokračovala v cestě vstříc běžným denním povinnostem.