Reis a jeho přátelé byli na cestě na oslavu, když vtom je zaujaly tmavé objekty, které se pohybovaly ve vzduchu. Přistoupili blíže a zjistili, že se jedná o pavouky. Osminozí členovci natáhli svá vlákna na drátech elektrického vedení a okolních stromech, jejich kolonie tak nabyla úctyhodných rozměrů.

Podle všeho jsou pavouci na videu snovačky pospolité. Ty jsou označovány za nejvíce společenský druh pavouka. Vyskytují se v Jižní Americe a tvoří kolonie stovek až tisíců jedinců. Málokdy se ovšem podaří objevit takto rozsáhlou kolonii jako tu, kterou natočil Brazilec.

V koloniích žije několik generací těchto pavouků, kteří spolupracují a společně se například starají o své mladé nebo hlídají vajíčka před predátory. Při takto velkém počtu jsou také pavouci schopni ulovit mnohonásobně větší kořist, než kdyby žili individuálně.