Zvěsti o konci světa vycházejí z výkladu jednoho z mayských kalendářních cyklů. O letošním zimním slunovratu totiž končí tzv. třináctý baktun a starodávná mytologie to doprovází tajemnou předzvěstí příchodu boha války jménem Bolon Yokta, který má sestoupit z nebes. Experti se na takovou interpretaci dívají skepticky a snaží se vysvětlit, že když jeden cyklus skončí, další prostě začne a žádné katastrofy to doprovázet nemusejí. Část laické veřejnosti se ale nechává okouzlit tajemnem a věří, že 21. 12. 2012 dojde, když už ne ke konci světa, tak alespoň k nějaké významné události.

Podle průzkumu SANEP věnuje informacím o konci světa pozornost v souhrnu více než pětina domácí populace (22,3 procenta). Více než desetina veřejnosti (10,1 procenta) se připravuje na možnost, že se něco stane a 7,2 procenta domácí populace je informacemi o konci světa znepokojeno.

Někteří doufají ve změnu k lepšímu

Většinová část domácí populace (72,9 procenta) neočekává žádné zvláštní události a je přesvědčena, že život půjde dál. „Není bez zajímavosti, že 9,5 procenta veřejnosti věří, že dojde k událostem, které změní myšlení lidstva k lepšímu,“ uvádí SANEP.

O tom, že se ve zmiňovaném dni určitě něco stane, je přesvědčeno 6,9 procenta Čechů. „Setkání s mimozemskou civilizací očekává v onen mytický den 21. 12. 2012 1,2 procenta veřejnosti a přírodní katastrofu očekává 0,8 procenta respondentů. Podle názoru 0,5 procenta dotázaných se v onen den naplní nejčernějších apokalyptické předpovědi,“ stojí v doprovodné zprávě k výsledkům zjišťování.

Konec světa je blud, před zlomem ale lidstvo stojí

Většina Čechů žádné panice z údajného konce světa nepropadá, ukázal průzkum. Z jeho výsledku nicméně zároveň vyplynulo, že více než polovina respondentů (59,3 procenta) je přesvědčena, že lidstvo i bez apokalyptických předpovědí stojí před zásadními událostmi.

Průzkumu se na počátku prosince zúčastnilo téměř 12 500 lidí ve věku 18-69 let.