V prohlášení galapážského národního parku stojí, že vědci našli v kráteru tamní sopky celkem 17 želv, z toho jsou tři samci, devět samiček a pět mláďat. Podle všeho to jsou míšenci s ostatními druhy želv, ale vědci věří, že jednoho dne z nich bude možné obnovit Georgeův druh.

Podle výsledků testů, při kterých vědci odebrali vzorky z celkem 1700 želv, je pravděpodobné, že na ostrově existují další míšenci a dost možná i přímý zástupce Georgeova druhu. Dnes na galapážském souostroví žije odhadem 30 tisíc obrovských želv, ale v minulosti byla jejich populace podle odborníků až desetkrát větší.

Video

Expirované video

BEZ KOMENTÁŘE: Poslední známý jedinec vzácného poddruhu želvy sloní - Osamělý George - zemřel. Zdroj: Reuters

Osamělý George byl objeven v roce 1972 a stal se symbolem ekvádorského souostroví Galapágy. Jeho věk byl pravděpodobně kolem sta let. Vědci se ho dlouho pokoušeli přimět k rozmnožování, ale jejich snaha byla marná. [celá zpráva]