Jak vyplývá z nově odtajněných dokumentů z britského Národního archívu, právníci povolili v roce 1970 londýnskému galeristovi Eugenovi Schusterovi vystavovat osm litografií bývalého zpěváka skupiny Beatles, protože měli obavy z vytvoření precedentu, který by se dotkl samotné panovnice.

Případný zákaz sbírky, která pro svůj skandální sexuální obsah vyvolala senzaci a pobouřila morální konzervativce, by totiž podle tehdejších právních analýz mohl ovlivnit osud erotických výtvorů ze státních i soukromých sbírek, včetně desítek Rembrandtových kreseb či ukázek umění přírodních národů.

Schuster byl obviněn na základě Zákona o zveřejňování obscénností z roku 1964, žaloba však byla nečekaně stažena zpět. Obhájci po zákulisních jednáních využili právní kličky - s pomocí Zákona o nemravných kresbách na místech veřejné dopravy z roku 1839 doložili, že galerie není průchozí a že tedy nedošlo k přestupku.