"Mohly shořet i při požáru lesa nebo křoví, ale při nich mají plameny většinou nízkou teplotu. Kosti byly vystaveny žáru o velmi vysoké teplotě," tvrdí Anne Skinnerová z Williams College v USA.

Při požárech lesa nebo křovin obvykle dosahují teploty jen 300 stupňů Celsia, zatímco v ohništích lze dosáhnout až dvojnásobku.

Podle vědců, kteří nález zkoumali elektronovou rezonancí a analýzou atomů uhlíku, jde asi o nejstarší důkaz využívání ohně člověkem.