Když se o Trufflesovi začalo poprvé psát, ve své knížce rekordů si vedl zápis o hodnotě 30 centimetrů. Už to bylo více, než sám měří. To však vyvolalo vlnu snažení u ostatních majitelů morčat a celkem 25krát byl jeho výkon během tohoto roku překonán.

Těžko říci, zda ztráta rekordu motivovala více Truffles či jeho 14letou majitelku Chloe Macariovou ze skotského městečka Rosyth. Morče tentokrát doskočilo do vzdálenosti 48 centimetrů, tedy bezmála dvojnásobek jeho délky.

Po tomto výkonu, který již zástupci Guinnessovy knihy potvrdili jako rekordní, se Truffles prý již uchýlil ke klidnému životu plnému tichého požírání okurek a mrkve.