George Clooney se na předvolebních dvou schůzkách krátce ujal slova, ale neučinil žádná politická prohlášení. Spíše vychvaloval otce a vyzdvihnul kladné stránky jeho osobnosti.

"Je báječné mít syna, který mi pomáhá," prohlásil Nick Clooney, "když mi můj syn nebo dcera přijdou pomoci, znamená to pro mě mnoho. Dávají mi tak najevo, že rodina je důležitější než politika."

Během obou placených schůzek na severu Kentucky, kterých se zúčastnilo 250 příznivců, Geroge Clooney vybral celkem 200 tisíc dolarů.