Blaine se nechal vyvést ve speciální kombinéze a helmě na vyvýšenou plošinu, která se nacházela přímo ve středu elektrické „klece.“ Po chvíli do sebe nechal ze čtyř stran pustit elektrické blesky o síle jednoho miliónu voltů. Celá podívaná byla ohromující.

Vystoupení to ovšem bylo mimořádně nebezpečné: mága mohl zabít elektrický proud. Navíc vedlejším produktem takto ionizovaného vzduchu je vznik velkého množství ozonu a oxidů dusíku, což je pro člověka po jisté době nebezpečné. Blainova helma proto měla dýchací trubici a ultrafialový filtr pro ochranu očí.

David Blaine po několika minutách celou show úspěšně ukončil. Podle všech dotazovaných svědků to byla mimořádně fascinující událost.

Minulý rok ukázal v Londýně své neskutečné číslo mág jménem Dynamo. Před zraky stovek diváku se prošel po Temži.

Video

Britský mág dokáže chodit po vodě, své umění předvedl na Temži v Londýně. ZDROJ: Youtube.com