"Je třeba stáhnout kapsli, odstranit drátěnou agrafu a potom šikovným pohybem šavle sekt otevřít," vysvětluje sommelier firmy Soare Sekt Luboš Vintr. Podle něj prý nehrozí, že by zbytky skla ohrozily konzumenta. Prý vždy odšumí s první částí láhve osvobozené zlatavé tekutiny.

Otevírání šavlí je způsob běžný rovněž pro víno a oficiálně již bylo doloženo na francouzském dvoře. Markýz de Pompon se prý jako velitel stráže nudil a krátil si dlouhou chvíli.

Před ním ale láhve otevíraly šavlí tlupy, které rabovaly oblast Champagne, když křižovaly Evropou. Šavle jim pak sloužila nejen k otevírání pochutiny, ale i k dobývání ženských srdcí. "Tam ale ta žena neměla moc na výběr," poznamenal Vintr.

Klasické otevírání bez hluku

Lidé však budou dalece méně riskovat, když svůj mok budou otevírat klasickým způsobem, při němž je třeba nejprve odstranit staniolovou kapsli, poté láhev uchopit do levé ruky, palec dát na zátku a uvolnit drátěnou agrafu.

Ta se nemá odstranit úplně, protože při dalším kroku působí jako řetězy na pneumatikách. "Zátku pevně levačkou stiskneme a pravou rukou jemně otáčíme lahví zespodu," uvedl sommelier. Jakmile se korek začne pod tlakem vzdouvat, lze jej zpomalit a sekt poté bez hluku a gejzírů otevřít.

"Sekt je vlastně jediný nápoj, po němž zůstává žena krásná," uzavřel Vintr citátem markýzy de Pompadour, milenky francouzského krále Ludvíka XV.