Dosud se sice z bezvědomí neprobrala, avšak lékaři posuzují budoucí vývoj jejího zdravotního stavu optimisticky. Policie prozatím nezná ani jméno dívky, ani důvod, proč se ocitla na kolejích zcela zmožena alkoholem.

Neuvěřitelně vysoký obsah alkoholu v krvi děvčete se zdá být nepochopitelný. V odborné literatuře se uvádí, že již při třech promile může nastat bezvědomí spojené s nebezpečím vdechnutí zvratků.

Při čtyřech promilích a více pak dochází k hlubokému bezvědomí, během něhož může dojít k ochromení dechového centra v mozku a k zadušení.