Od začátku skenování neuběhla ani minuta a na obrazovce počítače se objevila dokonalá trojrozměrná kopie Michaelina obličeje. Zatím pouze v obrysech. Po následných úpravách modelu její hlavy byla ale velmi rychle dodána i barva a textura.

Právě díky této a jí podobným technologiím získali mocného pomocníka lékaři, archeologové, kriminalisté, ale i filmaři. 3D skenery usnadňují výrobu protetických náhrad, dokumentaci archeologických vykopávek a také trikovou tvorbu filmařů. Příkladem jsou filmy jako poslední díl Letopisů Narnie nebo bondovka Casino Royale.

Jak to funguje?

Základním principem skenování je promítání přesně definované mřížky na skenovaný objekt a její následné snímání kamerou. V jednoduchém softwaru je pak na základě deformace mřížky na snímaném objektu vypočítán a rekonstruován jeho povrch.

3D skenery tak na rozdíl od těch laserových nepotřebují žádné referenční značky, jsou velmi snadno přenosné, lehké a práce s nimi je rychlá. Skenování probíhá v reálném čase a uživatel vidí na monitoru počítače, která část modelu již byla naskenována. I cena 3D skeneru je nižší, než tomu bývá například u laserových technologií.