„Myslím, že potřebujete drink,“ pronesl soudce Rosenow k vyslýchanému Waldchekovi, jenž odpověděl: „Myslím, že potřebuju, vaše ctihodnosti.“

Soudce pak nechal poslat pro dvě malé lahvičky brandy Weinbrand, které pod dohledem lékaře Waldchek vypil, a po čtyřiceti minutách pokračoval ve výslechu.

„Jsem vám ohromně vděčný, ctihodnosti,“ začal svůj výslech Waldchek. Obhájce obžalovaného Marcin Raminski však protestoval. „Nemělo by být dovoleno u soudu za státní peníze a během slyšení, aby se podával alkohol. Bude to brzy tak, že se drogově závislému bude podávat heroin při výslechu?“ zlobil se Raminski.

„Nikdo nenařídil, aby svědek alkohol pil… Svědek měl možnost vzít si alkohol ku prospěchu svému i prospěchu soudu,“ odpověděl obhájci Rosenow.