Vedení farmy došlo k závěru, že cukrovinky mléku dodávají zajímavou pikantní příchuť a zvyšují jeho výživnost. Chovatelé si rovněž libují, že se jim nyní rodí silnější a zdravější telata.

Tele pro Jelcina

Kravám sladká strava připadala zpočátku nezvyklá, zato telata se po ní mohla ihned utlouci. Družstvo si růst dobytka pochvaluje, a tak nyní rychle podepíše smlouvu s místní společností na výrobu sladkostí, aby na farmu dodávala cukrovinky s prošlou záruční lhůtou se slevou.

Farmáři zároveň přišli na nápad, že někdejšímu prezidentovi Borisu Jelcinovi darují tele vykrmené právě sladkostmi. Jeho návštěva před osmi lety totiž inspirovala chovatele, aby novátorskou metodu s čokoládou zavedli.