Italský řidič se již v minulosti opakovaně dopustil několika přestupků, vesměs šlo vždy o nedodržení doporučené rychlosti.   

Časté pokuty mu postupně začaly zasahovat do rozpočtu, proto si usmyslel, že se s posledním finančním pokáráním vyrovná po svém.

Na silnici ve Švýcarsku, kde místo 80kilometrové rychlosti v hodině uháněl téměř dvojnásobnou rychlostí, zbavil jediného hodnověrného svědka, který jeho přestupek zaznamenal.

Z radaru odmontoval snímací kameru a dále pokračoval v jízdě. Švýcarská policie však vychytralého provinilce vypátrala a případ předala místnímu soudu.