Ve Spojených státech jsou asi čtyři miliony lidí, kteří tvrdí, že byli v kontaktu s mimozemšťany. Vědci nerozumí tomu, proč údajné oběti ufonů prokazují naprosto stejné měřitelné symptomy, typické pro posttraumatické stavy lidí, kteří silné zážitky skutečně prodělali.

Při testech byly oběma skupinám přehrávány záznamy jejich traumat - u veteránů z válek bojové scény, u "unesených" jejich vlastní popisy setkání s mimozemšťany. Změny v srdečním rytmu a produkci potu byly u obou skupin stejné.

Z biologického hlediska mají tedy jak domnělé, tak skutečné stresy stejný efekt. "Jestliže pevně věříte, že jste byl vystaven traumatickému zážitku, projeví se u vás stejné psychofyziologické emoční reakce jako u lidí, kteří takovým stresem skutečně prošli," konstatoval Richard McNally z Harvardské univerzity.

Fantazírování vyvolává spánkové poruchy

Podle vědců jsou údajné oběti náchylné k fantaziím a mívají problémy se spánkem. "To umocňuje jejich emocionální víru," prohlásil. Rovněž se u nich vyskytují spánkové poruchy a halucinace. Tito lidé, pokud své potíže řeší u lékaře, pak spolu s ním docházejí k závěru, že psychické potíže vyplývají z jejich údajného styku s mimozemšťany. "Postižení rovněž často věří v život před narozením, mají zkušenosti s bioterapiemi, minulým životem, astrální determinací, tarotem a podobnými věcmi," dodal McNally.