Guvernér přitom přehlédl fakt, že Španělsko není republika, ale království. Hlavou státu tudíž není Aznar, ale král Juan Carlos. Španělskou republiku zničil v občanské válce v letech 1936 až 1939 pozdější diktátor Francisco Franco.

Při Bushově chybě mohl své sehrát i fakt, že Aznar je ve Španělsku titulován prezident. Myslí se tím ovšem prezident vlády, nikoli prezident státu.