Světlem řízený měřič času poprvé umožňuje sledovat nejrychlejší procesy v elektronovém obalu atomů. Německý profesor Ulrich Heinzmann z Bielefeldské univerzity a profesor Ferenc Krausz z Technické univerzity ve Vídni svou práci popsali v odborném časopise Nature.

V nejjednodušším atomu vodíku údajně potřebuje elektron k jednomu oběhu kolem atomového jádra v klasickém modelu Nielse Bohra 150 attosekund. S pomocí rentgenových pulsů řízených přesnými laserovými záblesky nyní je možné pulsování elektronů uvnitř atomu sledovat.

Nové zařízení získávat další údaje pro popis vztahů mezi newtonovskou mechanikou a kvantovou fyzikou.

Krausz věří, že v dohledné budoucnosti vědci dosáhnou ještě vyššího stupně časové rozlišitelnosti. Jednou snad bude možné měřit procesy, které se odehrávají přímo v atomových jádrech, v nichž elementární částice pulsují v časových úsecích v řádu zeptosekund. Zeptosekunda je triliardtina sekundy, tedy číslo s dvaceti nulami po desetinné čárce.