"Právě tak jako v případě zatmění Slunce je sluneční kotouč zakrýván Měsícem, který se dostal do přímky mezi Zemi a Slunce, i při přechodu Venuše před Sluncem je planeta Venuše mezi Zemí a Sluncem. Protože ale Venuše je velmi daleko, má na naší obloze malý úhlový průměr. Zakryje nám proto jen nepatrnou část slunečního kotouče, takže nebudeme pozorovat pravé zatmění Slunce, ale malou tečku, která po dobu několika hodin bude přecházet přes sluneční kotouč," uvedl Grygar.

Dodal, že přechody Venuše před Sluncem jsou velmi vzácné - každých 243 let se dají pozorovat pouze 4 tyto události. "Naposledy byl přechod Venuše pozorován v roce 1882, tedy před 122 lety, takže nikdo z dnes žijících lidí na Zemi jej neviděl," uvedl Grygar. K příštímu dojde v roce 2012. Nebude však viditelný z Evropy. A potom opět budeme přibližně sto let čekat.

Na pozorování přechodu Venuše nebude třeba dalekohled. Úkaz uvidíme pouhýma, ale pouze chráněnýma očima. Astronomové doporučují použít filtr - svářečské sklo hustoty 13 nebo 14 či speciální brýle s kovovou fólií na pozorování slunečních zatmění. Pozorování Slunce okem bez filtru nejenže skoro není možné, ale může vést až k oslepnutí.