Britský hasič, který na internetu neuvádí své jméno, si umístil kameru přímo na vrchol helmy. Během jednoho ze zásahů v hořícím dvouposchoďovém domu tak vznikla nahrávka, při jejímž sledování leckomu tuhne krev v žilách. Divák totiž přesně vidí, jakým ohnivým peklem hasiči v práci prochází.

Skupina hasičů na videu vstupuje do domu a bez váhání míří do druhého patra, které pohlcují plameny. Ty šlehají ze všech stran. Jak uvádí Daily Mail, teplota na místě může dosahovat více než 300 stupňů Celsia. Velký žár zároveň znesnadňuje požárníkům situaci i proto, že způsobuje rozpadání zdí. Orientaci v prostoru navíc komplikuje kouř. Několikrát je na videu vidět, jak zcela pohltí objektiv, zrovna tak zatěmňuje i výhled hasičům.

Vyzkoušet si virtuálně projít hořící dům můžete díky videu i vy. Záběry natočil hasič v půlce března a sám je umístil na internet.