Pacient, jehož identita zůstala v anonymitě, se poprvé dostavil na pohotovost již loni v lednu. Trpěl úpornými bolestmi v žaludeční oblasti a nemohl jíst.

Jeho příbuzní lékařům tehdy prozradili, že muž pojídá kovové předměty, především mince, které mu již několikrát v minulosti byly odebrány. 

Při posledním zákroku, který nemocný nepřežil, lékaři z mužových útrob vyoperovali předměty, jejichž váha překročila pět kilogramů. Život pacienta se však již nepodařilo zachránit, protože jeho orgány byly nenapravitelně poškozeny.  

Odborníci vysvětlili, že Francouz trpěl ojedinělým syndromem, při němž člověk trpí nezřízeným nutkáním pojídat věci, které nejsou určeny k běžné konzumaci.

O podivuhodném případu na svých stránkách pojednával dokonce odborný časopis New England Journal of Medicine.