Zatímco si ženich vedl svou nastávající k oltáři za tónů skladby ‘Bittersweet Symphony’, výjimečný sladký den se nevěstě během vteřiny proměnil v pořádně hořký zážitek. Nejdříve totiž zakopla a následně při pokusu vstát z koberce její podpatek zachytil bílou sukni a dal tak všem hostům možnost spatřit její pozadí v celé jeho kráse.

Drobné prádýlko měl však zjevně ženich spatřit až o svatební noci, pro zraky desítek zvědavých svatebčanů určeno jistě nebylo. Z videa není patrné, kdy přesně bylo natočeno. Jasné je tak pouze to, že se obrovský nevěstin trapas odehrál v Rusku.

Reakce nevěsty byla také mírně překvapivá. Místo toho, aby si zkusila sukni rychle natáhnout zpět na své tělo, jala se z ní zcela vysvléknout, čímž svůj nepříjemný zážitek ještě výrazně prodloužila. Teprve poté v rychlosti odběhla mimo výhled smějících se lidí. Právě tato skutečnost vyvolala jisté pochybnosti o tom, zda jsou záběry autentické.