Budova je navržena tak, aby semena přežila jakoukoli katastrofu. Vnitřní prostory jsou udržovány v tak nízkých teplotách (až -18 °C), že veškerá semena by tu vydržela zmražená i pětadvacet let poté, co by v budově přestal fungovat mrazící systém.

Semena tu budou v bezpečí i v případě nukleární války nebo klimatické změny a budou tak moci posloužit jakožto zdroj pro obnovu zemědělství na planetě. Některá semena uložená v trezoru by měla být životaschopná ještě i za dvacet tisíc let.

Poloha trezoru, který je zabudován do hory ve výšce sto třicet metrů nad mořem zajišťuje, že semena zůstanou v suchu i v případě, kdy by roztály ledovce.

Shromáždit semena trvalo téměř sedmdesát let. Dnes je tu uschováno přes půl miliónu semen z celého světa. Najdete tu například sto tisíc různých typů rýže. Trezor ale není ani z poloviny plný, má kapacitu k uskladnění až čtyř a půl milionu semen.

Své využití má tato banka i v současné době. Pomáhá obnovovat plodiny na regionální úrovni v zemích, kde bylo zemědělství zničeno buď přírodní katastrofou anebo válkou.