Nákolníky, odrazníky či nárožníky, jak se kamenům chránícím rohy budov či průjezdů říká, jsou rozesety po celé Praze. I přesto, že jejich původní funkce už není zapotřebí, v Praze jsou jich stovky. Jen v Husově ulici v centru Prahy jsme jich napočítali celkem čtrnáct.

Původně zajišťovaly, aby kočáry a další povozy neodíraly rohy budov a portálů. Dnes jsou už jen krásnou historickou památkou. Pokud se vydáte na procházku Prahou, sami budete brzy překvapeni, v kolika provedeních tyto nákolníky objevíte. Nejenže mají nespočet různých tvarů, ale každý je vyroben z jiného materiálu. Častým je například mramor nebo pískovec.

Jeden z historických pražských nárožníků.

Jeden z historických pražských nárožníků.

FOTO: Novinky

U kostela Sv. Jiljí ale objevíte kámen, který se jako nárožník pouze tváří. V místě, kde je do země zabudován, totiž nikdy nevedla žádná cesta, a proto nebylo zapotřebí právě tady chránit zdi kostela před poničením. Tento kámen je navíc už od pohledu zcela jiný.

„I laik pozná, že tento kámen byl součástí nějaké architektury. Kde se vzal tady, je záhadou. Jediné, co můžeme s určitostí říci, je, že jde o pozůstatek ranně gotické architektury, což znamená, že kámen pochází z první poloviny čtrnáctého století,“ uvedl náměstek pro památkovou péči Ondřej Šefců.

Pokud byste i přesto po jeho původu chtěli zapátrat, dobrým vodítkem je velký gotický portál, který objevíte hned za rohem. Pokud si jeho strukturu pozorně prohlédnete, zjistíte, že kamenné podstavce portálu se tajemnému kameni v zemi před kostelem významně podobají.

„Dá se odhadovat, že i tento kámen kdysi byl součástí nějakého portálu, pravděpodobně přímo tady v kostele Sv. Jiljí. Zajímavé je to, že v době, kdy byl portál zrušen, kámen někdo vzal a zazdil ho sem do toho nároží. Musel ho nejspíš, z pro nás dnes již neznámého důvodu, považovat za důležitý," zakončuje Ondřej Šefců.