Zřízenec zoo, který se o opice stará, si ihned všiml, že opice na nového návštěvníka reagují velmi nezvykle a popudlivě. Domluvil se proto s příchozím, ať si zkusí stoupnout zády přímo před jejich výběh.

Netrvalo dlouho a opice ve výběhu začala být nervózní. Podle pečovatele prý proto, že byl muž nezvykle vysoký. Video, které v zoologické zahradě její zaměstnanec pořídil, pak už zachycuje, jak se opice s neznámým příchozím rozhodla vypořádat.

Opice se nejdřív začala točit kolem provazu visícího v jejím výběhu a poté, co se pořádně rozhoupala, vymrštila se vší silou rovnou na před výběhem stojícího muže. Ještě štěstí, že mezi nimi bylo sklo.