Reportér během dne navštívil s kamerou hned několik výběhů se zvířaty. Krmil například krokodýly, hrál si s tučňáky a také zavítal k ohradě s velbloudem jménem Leyla. U ní začal přímý vstup a rozhovor s kolegyní ve studiu.

Jeho nepozornosti okamžitě využil sudokopytník za ohradou, otevřel tlamu a pokusil se spolknout celou mužovu hlavu. Ten v úleku odskočil a spadl na zem. Vše naštěstí dopadlo dobře, nikomu se nic nestalo a moderátorka ve studiu i poslintaný moderátor zakončili relaci s úsměvem.

O tom že velbloudi jsou nevypočitatelná zvířata, která ráda narušují vysílání, svědčí i další video. Na něm se také stal obětí náruživého velblouda jeden z respondentů.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Velbloudi rádi narušují televizní vysílání. ZDROJ: Youtube.com