"Jedná se o studně ze čtrnáctého a patnáctého století. Přišli jsme na ně poté, co se ve sklepě domu na několika místech propadla podlaha. Zatím jsme jen zběžně probádali ústí studní, na podrobný archeologický průzkum zatím nedošlo," sdělil Petr Kočár ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek.

Badatelé určili stáří studní podle nalezených předmětů v zásypu. "Studně byly druhotně použité jako odpadní jímka. V zásypu jsme našli bohatý soubor středověké keramiky, zvířecí kosti a úlomky středověkého skla. Podle toho jsme přesně určili, kdy studna zanikla," vysvětlil Kočár.  

Ojedinělý nález

Většina středověkých studní, které archeologové v západočeské metropoli v minulosti vykopali, zanikla v 15. století.

"Tohle je ojedinělý případ, kdy jsme se dostali ještě o sto let zpátky," uvedl Kočár. Podle něho právě propadlé sklepy signalizují přítomnost starých studní.

"V zásypech je hodně organického materiálu, který se postupně rozkládá a zásyp sesedá. Pak se propadá všechno, co je nad ním. V minulosti totiž nikdo nedbal na pořádné zajištění zaniklé studně, například pevným poklopem. Prostě ji zavezli odpadem a pak na tom postavili dům," vysvětlil Kočár.