Úřad zabývající se reklamními standardy (ASA) už zakázal jednu z několika odvážných reklamních fotek. Na fotce je zobrazena dívka se síťovanými punčochami klečící s nohama široko od sebe na posteli. Úřad dal za pravdu rodičům a vydal stanovisko, že snímek je „jasně sexuální“ a jeho použití bylo „sociálně nezodpovědné“.

„Máme za to, že žena klečící na posteli zobrazená na fotce, je jasně provokativní počin," dodal pracovník ASA.

Reklama byla vyhodnocena jako zjevně sexuální povahy, nevhodná pro venkovní použití právě z důvodu, že by ji mohly snadno vidět děti. „Závěr je takový, že jsme reklamu shledali společensky nezodpovědnou.“

Podobné reklamy jsou ale v evropských zemích běžné. Je možné, že Angličané jen chtěli dostát pověsti konzervativní země.