Oblast Pacifického severozápadu podle televize KOMO News v úterý 22. listopadu zasáhly vydatné deště, silná zima a vítr o rychlosti až 112 kilometrů v hodině. Tato nepřízeň počasí s sebou do okolí města Shelton přinesla také povodně.

Hladina místních řek se zvedla o několik centimetrů, voda se tak vylila z břehů a s sebou vzala i několik lososů. Tyto zmatené ryby se pak marně snažily dostat na druhou stranu silnice v domnění, že budou pokračovat v tahu k hornímu toku řeky.

„Toto se může stát, když povodně korelují s obdobím tahu lososů, což se stalo právě teď, “ řekl deníku The Huffington Post profesionální rybář Conway Bowman, který ve Spojených státech uvádí jednu rybářskou televizní show.

Nelítostný koloběh života

Říjnové až prosincové tahy lososů jsou nedílnou součástí jejich životního cyklu. Jakmile se přes všechny překážky, které mohou být někdy až tři metry vysoké, dostanou proti proudu do horních toků řek, samice tam do jamek položí jikry. Dojde k tření se samci a z oplodněných vajíček se později vylíhnou mladí lososi, kteří v místě zrození setrvají jeden až dva roky.

Poté odplují do moře, kde po jednom až čtyřech letech dosáhnou pohlavní dospělosti a vrátí se do svého rodiště. Když přivedou na svět nový život, sami zpravidla vysílením uhynou a završí tak koloběh života.