Díky rakouskému profesorovi Peteru Rolandovi už k hudbě přišel na svět i příslušný text. Obyvatelé členských zemí je však nebudou zpívat ve své mateřštině, nýbrž v latině.

Roland ve středu předal textovou verzi Romanu Prodimu, předsedovi Evropské komise. Zda se text bude používat, však prozatím není rozhodnuto.

V hymně se vyzdvihuje sjednocení Evropy, dále spravedlnost a svoboda. Za symboly jsou označovány zlaté hvězdy na obloze. Po vlajce, měně a slovech už je třeba k hymně schválit jen ústavu.