Staří Vikingové byli bezesporu výjimeční námořníci. Má se za to, že Severní Ameriku objevili už staletí před Kryštofem Kolumbem. Nejnovější testy nyní ukázaly, že tzv. islandský křišťál může pomoci člověku lokalizovat Slunce s přesností na jeden stupeň. To mohlo umožňovat legendárním námořníkům udržet správný kurz.

Podle Guye Roparse z univerzity ve francouzském Rennes, je preciznost, se kterou je možné pomocí tohoto kamene hledat Slunce, vskutku neuvěřitelná. Funguje prý i ve chvíli, kdy je Slunce za horizontem. Průhledný kámen je průhlednou variantou kalcitu. Ukázkový kousek byl objeven ve vraku lodi potopené roku 1592, který byl nalezen před třemi desetiletími u břehů ostrova Alderney nedaleko Francie.

Jedna islandská sága jasně zmiňuje tajemný sluneční kámen - sólarsteinn. Stojí v ní, že jednoho zamračeného dne, kdy dokonce i sněžilo, se král Olaf radil s legendárním hrdinou Sigurdem o poloze Slunce. Aby si potvrdil Sigurdův názor, natáhl Olaf ruku se slunečním kamenem směrem k obloze a sledoval, odkud k němu míří světlo. Tak určoval, kde se nachází aktuálně neviditelné Slunce.

Kámen polarizuje i nepatrné sluneční paprsky

Co se týče funkčnosti kamene, v principu nejde o nic jiného, než o polarizaci světla. Tu využívá i mnoho živočichů, mimo jiné i včely. Vzhledem k tomu, že vikingské námořní cesty v severním Atlantiku byly hodně často mlhavé, mohl jim kámen dávat opravdu velikou výhodu. Vědci tvrdí, že sólarsteinn opravdu mohl Vikingům pomoci s navigací z Norska až do daleké Severní Ameriky ještě dávno před vynálezem magnetického kompasu.

"Objev z Alderney otevírá nový náhled na vikingské námořníky a zdá se být pravděpodobné, že budou podobné kameny nalezeny i v dalších vracích lodí patřících Vikingům a na místě archeologických vykopávek z přímořských oblastí, které Vikingové obývali. Velmi nedávno bylo jedno takové místo, které disponovalo i opravnou lodí, nalezeno v Irsku," uvedl Ropars.