Devadesátiletý Harold Camping je stále přesvědčený, že je konec blízko a své následovníky uklidňuje, že už svět od apokalypsy dělí pouhé chvíle. Nicméně na jeho rozhlasové stanici Family Radio již utichly jeho proslovy věnující se tomuto klíčovému momentu lidstva. Místo toho se posluchačům dostává jen různých písní a v časových intervalech zaznívá věta: "It will happen!" (Stane se to!)

V Bibli stojí, že nikdo nezná dne ani hodiny. V tomto ohledu se Camping zřejmě považuje za vrchního kazatele božích slov. A vzhledem k tomu, že předpověď kazateli opět nevyšla, naplní se tak asi slova ekonoma Johna Kennetha Galbraitha. Ten jednou řekl, že nesmrtelnost může být vždy zajištěna velkolepým omylem. A ačkoli to asi není ten typ nesmrtelnosti, o které Camping snil, teď už se jí s jistotou dočkal. Bude totiž asi ještě dlouho po své smrti známý jako nejneúspěšnější prorok konce světa.

Výpočty na základě studia Bible

Camping už by se však snad konečně mohl doopravdy smířit s tím, že se mu apokalypsu předpovědět nepodaří. První předpověď na rok 1994 mu údajně nevyšla kvůli matematickému omylu. Kazatel tvrdí, že příchod soudného dne vypočítává na základě komplikovaných matematických výpočtů odvozených z více než 50letého studia Bible.

V tomto roce pak po květnovém fiasku přesunul avizovaný konec světa z 21. května o pět měsíců dále. Avšak krátce poté, co mu nevyšla jeho květnová předpověď, utrpěl kazatel mozkovou mrtvici. Nedávno se vrátil do svého kalifornského domu, kde podle svých stoupenců díky péči své manželky pokračuje v zotavování. A ať už v souvislosti s 21. říjnem mluvil Camping o jakémkoliv časovém pásmu, jeho zastánci mohou nyní už začít zpytovat svědomí, proč se připravovali na soudný den a zbavovali majetku...