Přestože koncem 19. století otrokářské země skoncovaly s vykořisťováním, dodnes se v některých z nich zneužívání lidí ilegálně praktikuje a týká se mužů, žen i dětí. Úřadům v mnohých koutech světa se ročně podaří osvobodit z otrockých podmínek tisíce zneužívaných.

Brazílie letos povede proti otroctví tvrdší boj

V Brazílii loni osvobodili asi pět tisíc otroků, což je dvojnásobek oproti předchozímu roku. Osvobození nádeníci byli většinou nuceni pracovat v nelidských podmínkách a dostávali pouze symbolický plat, ovšem tak nízký, že si mohli nakoupit pouze trochu potravin v obchodech na haciendách.

I letos bude boj proti otroctví pokračovat. Podle oficiálních zdrojů v Brazílii v současnosti pracuje asi 25 tisíc lidí. Plán likvidace otrocké práce, který byl v zemi spuštěn loni, ustanovuje tvrdší tresty pro osoby zodpovědné za tyto zločiny.

Otrokáři se však brání a své pozice si snaží zachovat. Ve čtvrtek otrokáři popravou zavraždili tři inspektory brazilského ministerstva práce, kteří byli na stopě skupině otrokářů ze sójových farem.  

V Rusku je ohrožen genofond

Rovněž v Rusku se potýkají s novodobým zneužíváním obyvatel, jejichž počet dosahuje čtyř miliónů. Dalších 170 tisíc ruských otroků pobývá za hranicemi země. V Rusku roste především zotročování dětí, za což může především chudoba, rodinné problémy, ale i nezodpovědnost společnosti a státních struktur.

Největší finanční zisk ale představuje obchodování s ženami jakožto sexuálními otrokyněmi, které jsou prodávány do zahraničí. V Rusku je novodobé otrokářství vážný problém, který ohrožuje dokonce národní genofond.