V rámci dne otevřených dveří bylo možné prohlédnout si v krematoriu Strašnice nejen obřadní síň, ale také technické zázemí, tedy prostory, které nejsou běžně přístupné.

„Lidi zajímá celkový průběh toho, co se stane s mrtvým člověkem po jeho skonu. Je to věc, o které se málo mluví a je obestřena tajemstvím. Není k tomu ale důvod, neděje se nic hrozného, smrt k životu prostě patří,“ uvedl správce krematoria s příhodným jménem Dušan Anděl.

Zavážení rakve do spalovací pece

Zavážení rakve do spalovací pece

FOTO: Novinky

Většinu návštěvníků zajímaly především spalovací pece. Teplota se v nich v průběhu kremace pohybuje mezi osmi sty až tisíci stupni Celsia. Celý proces spalování trvá šedesát až devadesát minut, a jak Novinkám popsal ředitel Pohřebního ústavu hl. m. Prahy Julius Mlčoch, spalování má tři části: „Nejprve dojde k odhoření rakve a měkkých částí, poté prohoří kosterní ostatky a pak následuje jejich vyjmutí a úprava."

Vyhrabávání prohořelých ostatků a popela ze spalovací pece

Vyhrabávání prohořelých ostatků a popela ze spalovací pece

FOTO: Novinky

Zbylé ostatky a popel jsou shrabány na chladící rošt a odtud putují do kovové nádoby, takzvaného kremulátoru, kde jsou pomocí tří kovových koulí rozdrceny na jemný popel a teprve poté uloženy do urny.

Kremulátor

Kremulátor

FOTO: Novinky

Aby se zajistilo, že nedojde k záměně těl nebo popela, má každý zesnulý své vlastní evidenční číslo, které s ním putuje už od příjezdu do krematoria. Stejné číslo tak najdete jak na rakvi, tak na urně zesnulého.

Kremační pec má čtyři spalovací programy, které se liší intenzitou vhánění vzduchu do pece a také dobou spalování. Kouř vznikající při kremaci splňuje nejpřísnější normy. Jeho neškodnost je zajištěna speciálním dopalovacím systémem pecí a také soustavou jejích filtrů.

Ve strašnickém krematoriu fungují současně dvě spalovací pece, u kterých se střídá několik zaměstnanců. „Pracujeme na dvě směny a spalujeme od šesti hodin ráno do deseti hodin večer. Nepřetržitý provoz zavádíme jen výjimečně, například pokud se uzavře spalovna v pražském Motole,“ doplňuje ředitel Pohřebního ústavu hl. m. Prahy Julius Mlčoch.

Spalovací pec

Spalovací pec

FOTO: Novinky

Průměrně se ve strašnickém krematoriu každý den spálí 25 zemřelých. Křivka úmrtnosti se podle ředitele Mlčocha mění i v závislosti na ročním období. „Velký vliv na to má sluníčko, když je dlouho obloha bez slunečního svitu, úmrtnost stoupne.“

Krematorium během dne otevřených dveří navštívily desítky lidí. „Možná to působí trochu morbidně, ale mohu vám říct, že vždycky byl o prohlídky velký zájem,“ uzavřel Mlčoch.