"Jsou sice strašně roztomilí, ale stojí nás pěkné peníze," uvedl Ton Golstein, náčelník zdejšího nápravného zařízení.

Zatímco čtyři stovky vězňů by se nejraději viděly na svobodě, jejich volní druhové opakovaně napadají věznici. Ušatí hlodavci přehryzávají nejen telefonní kabely, ale také vedení, které má na starosti bezpečnostní signalizaci. Opravy už pociťuje zejména tenčící se kasa místní radnice.

Po dohodě se správou věznice členové městského zastupitelstva nejprve přistoupili k hromadnému přestěhování králičí populace. "Pochytali jsme je a vypustili do polí za městem," uvedl zastupitel Anton Cramer.  

Začne se střílet

Nebylo to však nic platné, zarputilí savci se neustále vraceli a pokračovali ve svých neblahých aktivitách. I když nehrozilo bezprostřední nebezpečí, že svou činností napomohou masovému útěku vězňů, protože vnitřní zabezpečovací systém je zcela autonomní, radikální řešení na sebe nedalo dlouho čekat.

Nezbude nic jiného než je začít střílet, rozhodli se zástupci města Zwolle. Jejich plán však okamžitě narazil na tvrdý odpor nizozemských ochránců zvířat, kteří se podanou žalobou snaží dosáhnout soudního zákazu chystané exekuce.