"Sonda je na ploše dvakrát dva metry a historické vrstvy sahají více než metr pod zem. Nalezené souvrství středověkých dlažeb pochází ze 14. století a je tvořeno válcovaným říčním štěrkem," řekl vedoucí výzkumu Radek Široký ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek.

Podle něho každá vrstva objevené dlažby zvýšila úroveň terénu o 60 až 80 centimetrů. "Až v pozdější době stavebníci při obnově povrchu náměstí postupovali tak, že už nepokládali novou dlažbu na původní, ale vyměnili poničené části. Terén tak udržovali ve stálé výšce," vysvětlil Široký a dodal, že pro snazší nájezd důlní techniky bude celé místo zdokumentováno.