Objevený typ ledu vzniká za velkého tlaku při velmi nízké teplotě a je značně těžší než voda. Jeho hustota dosahuje 1,3 gramu na centimetr krychlový a je tedy o zhruba třetinu těžší než obyčejná voda.

"Ve všeobecnosti rozlišujeme krystalický a amorfní led," uvedl Thomas Loerting, který na projektu spolupracoval, "v přírodě se však prakticky vyskytuje pouze krystalická forma," dodal. Led vysoké hustoty je pátou formou amorfního ledu.

V současnosti vědci rozlišují minimálně 18 různých typů ledu. Ačkoli většina z nich se v normálních podmínkách na Zemi nevyskytuje, dají se pozorovat při bádáni ve vesmíru.

Od zkoumání ledu si tým vědců z Institutu všeobecné, anorganické a teoretické chemie innsbrucké univerzity slibuje také prohloubení poznatků o vnitřní struktuře vody.