Sousedé, kteří střelbu slyšeli, zavolali na policii, jež našla na ulici nábojnice. A protože policisté netušili, co se děje, uzavřeli okolí, povolali posily, speciální týmy SWAT a snažili se navázat kontakt s obyvatelem nejbližšího domu, tedy s Lovatem. Volali na něj megafonem, bouchali na dveře, vhodili dovnitř vysílačku... Vše marně.

Nakonec po zuby ozbrojený tým vyrazil dveře. Lovato tvrdí, že je neslyšel, protože tvrdě spal. Sedmispáč byl odsouzen ke třem měsícům vězení za nezákonné užití střelné zbraně ve městě.