"Lev je tvor, kterého Egypťané ztotožňovali s králem," uvedl profesor historie na univerzitě ve Walesu Alan Loyd. "Panovník byl symbolizován lvem a jeho vlastnostmi. Právě síla, moc a bojovnost byly to, čeho si Egypťané považovali."

Egyptský lví kult

Mumie, kterou nalezla trojice francouzských archeologů v listopadu 2001 u Sakkáry, je prvním dokladem lvího kultu v Egyptě, dosud známého jen z písemných záznamů.

Počátkem 70. let minulého století sice mezi egyptology kolovala zpráva, že kdosi při vykopávkách narazil na lví mumii, ale údajně jí nevěnovali pozornost, a tak místo nálezu upadlo v zapomenutí.

Rozměry kostí a charakter zubů samce ze Sakkáry napovídají, že šlo o dosud největší známý exemplář lva. Byl chován v zajetí a dožil se vysokého věku.

Ačkoliv na kostře nebyly žádné zbytky plátna, do něhož egyptští kněží mumie lidí i zvířat balili, povrch zubů dokazuje, že lev byl po smrti mumifikován. Nasvědčuje tomu i posvátná orientace kostry s hlavou otočenou k severozápadu a tělem na východ.

Mumie byla nalezena v komplexu hrobky Tutanchamónovy chůvy. Faraónova kojná Maia zemřela už v roce 1430 před naším letopočtem, avšak jedna z komor hrobky začala být o několik staletí později používána jako pohřebiště posvátných koček, ztotožňovaných s božstvem Bastet.

Tichý projev nacionalismu

Egypťané v té době uctívali a mumifikovali i další zvířata - ibisy, psy či krokodýly. To bylo podle Nature tichým projevem nacionalismu vyznavačů původních egyptských božstev.

Říše na dolním Nilu kolem počátku letopočtu začala být silně ovlivňována cizími kulturami a přistěhovalci z Persie, Núbie a Řecka: na tlak nových náboženství odpověděl egyptský klér vystupňováním vlastní záhrobní kultury. Vykradači sice komplex ve starověku několikrát vyloupili, ale zvířecí mumie ponechali bez povšimnutí.