Ve videozáznamu, který provází hudba s neomylně francouzským textem, se objeví šedivějící pán nápadně připomínající Strausse-Kahna, jak se vrhá na pokojskou. Nejde mu ale o ni, nýbrž o brambůrky, které má u sebe.

Žena se ale s ním nerozdělí a v závěru spotu mu řekne, že si nekousne ani náhodou: "Esy den tros kan", což se rýmuje s bankéřovým jménem.