Policista s přítelkyní se oddávali za varhanami hrátkám s takovou vervou, že vzbudili pozornost věřících modlících se dole, ačkoliv duchovní podle vlastních slov „u oltáře nic neslyšel“.

Farářova hospodyně se sama vydala na kůr, kde pár zastihla ještě v akci. Milenci se pak dali na útěk, muže ale věřící identifikovali. Kněz podal na policii žalobu pro rušení náboženského obřadu a veřejnost žádala odchod provinilce od policie, což jeho velitel podpořil.

Při šetření vyšlo najevo, že milovník krátce před tím převzal v rámci amnestie pro ilegální držitele zbraní od jisté ženy poplašnou pistoli s municí a místo předání zbraně na služebnu si ji odnesl domů.

Soud ve verdiktu sice uznal, že sexuální aktivity jsou ryze soukromou záležitostí, nicméně upozornil, že v daném případě policista sám vybočil z hranic intimní sféry a zasáhl velmi rušivě do sféry veřejné. O případném potrestání přítelkyně se zprávy nezmiňují.