„Práce mediátora, který tak jako Kate řeší spory, je přínosná a užitečná a velice by mě bavila. U nás zatím není příliš využívána. Přitom by podle mě pomohla vyřešit mnoho konfliktů a nedorozumění. Lidé by měli při takových sporech zapomenout na ješitnost, snažit se pochopit jeden druhého a pokusit se najít společné řešení,“ svěřila se Novinkám Verešová, která přiznala, že než bude moct vykonávat své vysněné povolání, bude muset ještě dost studovat.

„Aby mediátor porozuměl mnohdy složitým lidským vztahům, měl by být rozhodně i dobrý psycholog. Proto bych pro tuhle profesi potřebovala minimálně psychologický rychlokurs,“ dodala modelka, která má k advokacii velice blízko. S touto profesí je totiž spojena celá její rodina. Právničkou je její maminka a manžel a otec jejích dvou dětí Daniel Volopich je rovněž právník.

Co je mediace

Mediace je řešení mimosoudních sporů za asistence neutrální třetí strany tzv. mediátora. Dohodnou-li se strany, že chtějí spor řešit mediací, nabídne jim pracovník kontaktního místa seznam mediátorů, ze kterého si strany vyberou mediátora svého sporu. Nedohodnou-li se, určí mediátora pracovník kontaktního místa.

Mediátor nestranně zohledňuje potřeby a zájmy všech stran, v procesu mediace poskytuje stranám rovnoměrný prostor pro hledání řešení, které zohledňuje jejich potřeby. Mediátor není finančně, vztahově, psychicky či jinak propojen se žádnou ze stran sporu (Zdroj: adr.komora.cz, Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů).