Do australské kuchyně kapři nepatří. Jsou prý příliš cítit bahnem, protože žijí v nečistých vodách. Kapři se do Austrálie dostali někdy kolem roku 1850. Ale od té doby se rozmnožili tak, že tam způsobují každoročně škody za zhruba 450 miliónů dolarů (asi 11,5 miliard korun).

Úkol: zbavit se jich

Díky své schopnosti přežít v teplých vodách s nízkým obsahem kyslíku zaplavili jezera a vodní nádrže nejen ve Victorii, ale i v sousední Jižní Austrálii. V některých oblastech ohrozili splavnost kanálů, protože v nich víří směs bahna a vytrhaných vodních rostlin. Vláda proto zadala vědecký úkol: najít způsob, jak se kaprů zbavit.

"Našli jsme základní enzym určující jejich pohlaví a vytvořili jsme gen, který produkci enzymu blokuje," potvrdil biolog Ron Thresher. V další etapě "infikují" kapry tímto genem, který bude bránit vývoji samiček, omezí reprodukci a do deseti let kapří hejna podstatně zredukuje.